HMP – Blokada wystawiania określonych typów dokumentów na określonych magazynach.

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Blokada wystawiania określonych typów dokumentów na określonych magazynach.

Raport sprawdza typ dokumentu i magazyn na którym ma być wystawiony dokument z danymi jakie ma zdefiniowane w niekodowanej części raportu. Raport sprawdza poprawność po wyborze kontrahenta i przed wystawieniem dokuemntu. Jeżeli wybrano typ dokumntu i/lub magazyn który ma być blokowany użytkownik jest o tym informowany w postaci okna dialogowego z informacją o błędnie wskazanych polach: typ dokumentu i/lub magazyn.