HMP – Blokada dokumentów handlowych

Nowość
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Blokada dokumentów handlowych
Rozwiązanie HMP – Blokada dokumentów handlowych, umożliwia zamknięcie wybranego okresu poprzez zablokowanie możliwości wprowadzania oraz  edycji dokumentów po przekroczeniu ustalonego terminu.

 

***

Ten produkt dostępny jest również w naszym sklepie internetowym SymfoniaPlus.pl

Zobacz ofertę w sklepie:

Blokada edycji dokumentów

 

***

 

Niemożliwe jest :
– wystawienie dokumentu z datą wcześniejszą (sprzed daty blokady),
– edycja dokumentów z datą wystawienia wcześniejszą niż data blokady ,
– edycja dokumentu w celu przestawienia aktualnej daty wystawienia (większej niż data blokady) na datę  wcześniejszą niż blokada.
W przypadku próby edycji dokumentu, który wg ustawień powinien być zablokowany, użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem o przekroczeniu daty granicznej dla tego dokumentu i program nie pozwoli na wejście w tryb edycji/dodanie/modyfikację.
Wyjątek stanowią tzw. Superuserzy, dla których wyświetli się komunikat z ostrzeżeniem, ale zmiany zostaną dokonane/nastąpi wejście w tryb edycji.HMP - Blokada dokumentów handlowychZmian w blokadzie mogą dokonywać tylko użytkownicy-admini.
Termin blokady można ustalić poprzez jeden z trzech dostępnych wariantów:
– wskazanie jednej konkretnej daty, np. 31.12.2016 (włącznie)
Wszystkie dokumenty z datą wystawienia przed 1.01.2017 r. nie podlegają edycji.
– wybranie automatycznie przeliczanej i odnawianej daty blokady, np. z częstotliwością co miesiąc na koniec każdego miesiąca
– wybranie automatycznie przeliczanej i odnawianej daty blokady  z dodatkowym opóźnieniem jej aktywacji, przykładowo blokada na koniec każdego miesiąca, ale opóźniona o 7 dni:
3. 03. Można edytować dokumenty z lutego, ale 10.03. już lutowe dokumenty będą zablokowane.
Inny przykład to odnawianie blokady co tydzień, z opóźnieniem 2 dni i pierwszą blokadą ustawioną na wtorek: w każdy czwartek uruchomiona zostanie blokada taka, że dokumenty wystawione do wtorku włącznie i wcześniej zostają blokowane. Czyli dokument x wystawiony w środę 21.09.2016 r. będzie można edytować do dnia 29.09.2016 r.
Częstotliwości, jakie można wybrać to: co tydzień, co miesiąc, co rok. Opóźnienie podajemy w dniach.
– można również ustawić blokadę dokumentów wystawionych x dni od dziś- będzie następowało codzienne przeliczanie daty blokady, np. 14 dni od dziś-czyli dozwolone do edycji pozostaną dokumenty z ostatnich 13 dni + dzisiejsze.
 HMP - Blokada dokumentów handlowych