HMP – Automatyczne nadawanie kodów dla nowo zakładanych towarów

Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Automatyczne nadawanie kodów dla nowo zakładanych towarów

Raport podczas dodawania nowego towaru nadaje mu KOD wg zdefiniowanego w rodzaju towarów własnego schematu. Schemat może zawiera tekst stały oraz wiele zmiennych: tekst stały, numer kolejny, data, czas, użytkownik, nazwa rodzaju,

 

 

Opis funkcji:

#rt  – tekst który się znajduje w nazwie rodzaju
#n1 do #n7  – koleny numer zapisany na 1..7 pozycjach
#u  – uzytkownik
#E – EAN, kod paskowy
#jm – jednostka miary
#K – kraj np (PL)
#k – kraj np (Polska)
#dr  – rok
#dm -miesiąc
#dd – dzień
#tg – godzina
#tm – minuta
#ts – sekunda

przykładowo tworzymy rodzaj po stronie towaru:

towar nr -[#rt #n7 #dr:#dm:#dd-#u]

generuje kody towarów

towar nr – 0000001 2005:03:04-Admin
towar nr – 0000002 2005:03:04-Admin
towar nr – 0000003 2005:03:04-Admin

Można tworzyć kilka takich rodzai towarów. Wystawiając w konkretnym rodzaju wykorzystywany jest konkretny schemat