HMP – Automatyczne nadawanie kodów dla nowo zakładanych kontrahentów

Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Automatyczne nadawanie kodów dla nowo zakładanych kontrahentów

Raport podczas dodawania nowego kontrahenta nadaje mu KOD wg zdefiniowanego w rodzaju kontrahentów własnego schematu. Schemat może zawiera tekst stały oraz wiele zmiennych: tekst stały, numer kolejny, data, czas, użytkownik, nazwa rodzaju,

 

Opis funkcji:

#rt  – tekst który się znajduje w nazwie rodzaju
#n1 do #n7  – koleny numer zapisany na 1..7 pozycjach
#u  – uzytkownik
#N  – NIP
#dr  – rok
#dm -miesiąc
#dd – dzień
#tg – godzina
#tm – minuta
#ts – sekunda

przykładowo tworzymy rodzaj po stronie kontrahenta:

osoba nr -[#rt #n7 #dr:#dm:#dd-#u]

generuje kody kontrahenta

osoba nr – 0000001 2005:03:04-Admin
osoba nr – 0000002 2005:03:04-Admin
osoba nr – 0000003 2005:03:04-Admin