HMP – Analiza wiarygodności kontrahenta

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Analiza wiarygodności kontrahenta

Zbadać, jak w podanym okresie czasu (DATY OD – DO, bieżący rok, poprzedni rok, ostatnie 12 miesięcy, cały okres)

Klient płacił nam za sprzedaż: ile spóźniał się z zapłatą, jakich kwot to dotyczyło.

 

Efektem wykonania raportu jest:

a) zestawienie tabelaryczne z opcją sortowania po dowolnej kolumnie lub z opcją eksportu do excela zawierające następujące kolumny:

– kod kontrahenta

– nazwa kontrahenta

– obrót

* kwota obrotu z z dokumentów wystawionych w okresie poddawanym analizie

– ilość dokumentów

– % dok. płaconych po terminie

* ilość dokumentów zapłaconych w całości przed upływem terminu płatności / ilość dokumentów * 100%

– średnie przeterminowanie [dni]

* suma(kwota zapłaty po terminie * ilość dni po terminie) / obrót

uwaga: dla dokumentów, które są nadal nie rozliczone „ilość dni po terminie” liczymy do dnia

dzisiejszego

 

Dialog wywołania raportu

 

 

Wykres do prezentacji danych