HMP – Aktualna cena kompletu

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Aktualna cena kompletu

Rozwiązanie umożliwia podgląd i aktualizację ceny kompletu na podstawie elementów składowych. Ceny składników używane do obliczeń pobierane są z miejsca wskazanego w ustawieniach raportu i mogą być to: cena A, cena B, cena C, cena D, cena bazowa, cena zakupu.

 

 

Raport uruchamiany dla towaru będącego kompletem, pokazuje na oknie dialogowym nazwę kompletu, poniżej pokazuje jego towary składowe i ich:
– Stan Magazynowy/ Handlowy – na wskazanym magazynie – opcje do wyboru w dolnej części okna.
– Cena zakupu – pobierana z programu,
– Cena bazowa – pobierana z programu – możliwa zmiana miejsca pobierania ceny bazowej w konfiguracji raportu,
– Ilość towaru składowego będącego elementem kompletu,
– Wartość towaru – obliczana jaki ilość razy cena wskazana w ustawieniach raportu.

W podsumowaniu znajdują się następujące wartości:
– wartość zakupu kompletu
– ilość wszystkich towarów wchodzących w skład kompletu,
– suma wartości towaru.

Poniżej jest wyświetlana cena zapisana w programie, w tym przypadku cena A (możliwa zmiana tej ceny na dowolną w ustawieniach raportu).
Jeżeli cena z podsumowania wartości różni się od aktualnej ceny z okna poniżej to w podsumowaniu wartości tło zmienia kolor, aby różnica była bardziej widoczna.
Po wybraniu przycisku zapisz raport aktualizuje cenę wyświetlana jako Aktualna cena A (przykład powyżej) ceną z podsumowania wartości towaru.

Po zapisaniu istnieje możliwość pozostawienia okna dialogowego otwartego bądź też zamknięcie okna.