HMP – Zamienniki towarów

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Zamienniki towarów

Zadaniem raportu jest umożliwienie tworzenia, edycji i używania zamienników towarów w programie Symfonia Handel Premium.

Sposób wykonywania:
Funkcjonalności uruchamiane z kartoteki Towary:
* W karcie towaru – Alt + 1 – umożliwia przeglądanie i edycję zamienników wybranego towaru,
* Na wybranym towarze z kartoteki – Alt + 1 – umożliwia przeglądanie i edycję zamienników wybranego towaru,
* Zaznaczamy kolka towarów z kartoteki – Alt + 2 – zamienniki dla wybranego na oknie towaru,
Funkcjonalności uruchamiane z okien dokumentu magazynowego i handlowego:
* Na dokumencie sprzedaży – Alt + 1 – wybór i użycie zamiennika,
* Na dokumencie magazynowym – Alt + 1 – wybór i użycie zamiennika,

Schemat działania raportu:
W raporcie utworzone zostało okno dialogowe – umożliwiające następujące operacje:

Wybierz – umożliwia wybranie towaru dla którego konfigurowane są zamienniki,
Nowy – umożliwia wybranie nowego zamiennika towaru,
Dodaj nowy… – umożliwia dodanie towaru przy pomocy przycisku Nowy,
Usuń… – umożliwia usunięcie wybranego towaru z listy zamienników.

Raport umożliwia grupowanie, przypisywanie zaznaczonych towarów jako zamienniki wybranego na dialogu towaru (Alt +2).

Przeglądania zamienników (Alt + 1) – (z listy towarów oraz z poziomu przeglądania towaru) dla wybranego towaru (jednego) była by w tabeli wyświetlana lista jego zamienników z możliwością usunięcie wybranej pozycji oraz dodania nowej (po wpisaniu kodu lub wybraniu z listy towarów).

Podczas edycji lub tworzenia dokumentu na konkretnej pozycji w dokumencie (bufor sprzedaż, magazyn) pod skrótem klawiszowym (Alt + 1) pojawiła się okno dialogowe z listą zamienników dostępnych do danego towaru. Po wybraniu jednego z tych zamienników (naciśnięcie spacji lub dwuklik na wybranej pozycji -> Przycisk OK) kod tego towaru był by kopiowany do schowka. Można go później wkleić zastępując tą pozycję.