HMP – Wystawianie MM- i MM+ na magazyny nie dostępne dla użytkownika

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Wystawianie MM- i MM+ na magazyny nie dostępne dla użytkownika

Zadaniem raportu jest umożliwienie wystawiania dokumentów przesunięć magazynowych dla użytkowników którzy mają do dyspozycji wyłącznie swój magazyn – pozostałe magazyny są zablokowane.

 

Opis funkcjonalny:
* użytkownik mający dostęp wyłącznie do swojego magazynu wystawia dokument MM-,
* po wybraniu przycisku „Wystaw” jeżeli MM- i MM+ wystawiane jest na ten sam magazyn – pojawi się okno dialogowe z wyborem magazynu na który należy przesunąć towar,
* wewnętrzne algorytmy raportu spowodują wystawienie dokumentów na wskazany magazyn,
* raport działał będzie wyłącznie od strony dokumentu MM- – czyli przesunięcie z własnego magazynu na inny.