HMP – Potwierdzenie sald

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Potwierdzenie sald

Dodatek drukuje potwierdzenie sald na dowolny dzień dla wybranej grupy kontrahentów.
Dodatek przewidziany jest dla firm które prowadzą szczegółową ewidencję i analizę rozrachunków w programie Handel (np. firma nie prowadząca pełnej księgowości lub w sytuacji gdy pełną księgowość prowadzi biuro rachunkowe, oddział firmy w którym nie ma programu FK, itp..)

Saldo wyznaczane jest w oparciu o analizę dokumentów handlowych i dokumentów pieniężnych. Jako opcje dodano możliwość pokazywanie
salda jedno lub dwustronnego.
W przypadku gdy w programie Handel występują dokumenty pieniężne, rozliczane ręcznie (np. wpłaty kontrahentów za faktury wystawione jeszcze w innym systemie) istnieje opcja pozwalająca na uwzględnianie bądź pomijanie tychże dokumentów przy obliczaniu salda.

 

Dodatek drukuje potwierdzenie sald

 

Dodatek drukuje potwierdzenie sald – opis użytkowania:

Wybierając z kartoteki jednego lub grupę kontrahentów uruchamiamy raport poprzez Zestawienia –> Wykonaj raport –> Potwierdzenie sald