HMP – Moduł integrujący Handel Premium z Comarch ECOD w zakresie eksportu dokumentów sprzedaży VAT

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Moduł integrujący Handel Premium z Comarch ECOD w zakresie eksportu dokumentów sprzedaży VAT

Integracja Handel Premium z Comarch ECOD w zakresie eksportu dokumentów sprzedaży VAT. Raport uruchamia się z kartoteki sprzedaży dla zaznaczonych na liście dokumentów. Przed uruchomieniem raportu należy wprowadzić ustawienia, które znajdują się pod skrótem klawiszowym ALT+2 w kartotece sprzedaży.

Moduł integrujący Handel Premium z Comarch ECOD

Ustawienia dla eksportu dokumentów sprzedaży VAT jak i eksportu dokumentów korygujących sprzedaży VAT są identyczne:

Moduł integrujący Handel Premium z Comarch ECOD

Do poprawnego działania raportu niezbędne jest wskazanie miejsca zapisu eksportowanych plików,wpisaniu numeru ILN własny, wprowadzenie rodzaju opakowania jak i uzgodnienie jednostek. W kolejnym kroku należy wskazać miejsce pobierania danych adresowych sprzedawcy,  numeru ILN klienta (z którego pola będzie pobierany), kodu dostawcy według kupującego(z którego pola będzie pobierany).

Eksportowane dokumenty można oznaczyć wybranym z listy znacznikiem, wskazać z jakiego pola pobierana będzie liczba sztuk w jednostce zbiorczej.

Istnieje również możliwość wysłania do ECOD danych KRS, informacje te należy wprowadzić w oknie ustawień.

 

Raport posiada wbudowany moduł informujacy użytkownika o błędach ze wskazaniem miejsca wystąpienia błędu podczas eksportu dokumentów, w przypadku niezdefiniowanej jednostki wyświetlane jest okno dialogowe z możliwością zdefiniowania i zapisania brakującej jednostki. Podczas eksportu dokumentu w którym wybrany kontrahent nie posiada wprowadzonego kodu dostawcy według kupującego, użytkownik zostanie poinformowany i będzie miał możliwość wprowadzenia kod na oknie dialogowym.

 

Dodatkowe rozwiązanie funkcjonalne w raporcie to wprowadzenie możliwości wysyłania plików do katalogów danej sieci handlowej.