HMP – Generowanie listów przewozowych – GLS

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Generowanie listów przewozowych – GLS

Zadaniem raportu jest generowanie pliku przesyłek kurierskich firmy GLS. Raport wykonywany jest dla dokumentów sprzedaży.

Sposób wykonywania:
Dla zaznaczonych dokumentów z kartoteki sprzedaż -> Alt + G

Opis funkcjonalny:

Raport generuje plik TXT przesyłek kurierskich firmy GLS. Układ eksportowanego pliku jest zgodny z dostarczonym wzorem (zgodne z dokumentacją GLS).

Opis funkcji dialogu:
Okno dialogowe zostało podzielone na kilka sekcji:
* Kwotę pobrania wypełnij z rejestru – z przedstawionej listy form płatności mamy możliwość wyboru tych z których mają być eksportowane kwoty do zapłaty (TAK – kwota eksportowana, NIE – kwota nie eksportowana).
* Data z pliku – wybieramy jaka data ma się pojawiać w pliku eksportu (do wyboru mamy datę pobraną z dokumentu lub datę „dzisiejszą”)
* Zbijanie w obrębie kontrahenta – jeżeli funkcja będzie zaznaczona raport automatycznie zbijał będzie dokumenty w obrębie danego kontrahenta.
* Znacznik – wybieramy czy wyeksportowane dokumenty mają być oznaczane wybranym znacznikiem, lista aktywnych znaczników.
* Wybór pliku do eksportu – wybieramy lokalizację oraz nazwę pliku w którym zostaną zapisane informacje o przesyłkach.

Funkcje dodatkowe:
* przenoszenie adresu email odbiorcy (jeżeli niema odbiorcy to z nabywcy) zgodnie z niżej opisanym algorytmem:
– jeżeli adres email ma długość do 30 znaków – całość adresu email umieszczana w polu KONTAKT,
– jeżeli adres email ma długość powyżej 30 znaków – wtedy 30 pierwszych znaków adresu email umieszczanych jest w polu KONTAKT, pozostałe w polu TELEFON, informacje z pola TELEFON umieszczane będą w polu NAZWA 2 (za ewentualnymi danymi długiej nazwy kontrahenta).

Raport działa dla zaznaczonych dokumentów z kartoteki sprzedaży.

Wprowadzone zabezpieczenia:
* Blokada eksportowania korekt dokumentów sprzedaży.
* Blokada dokumentów anulowanych,
* Jeżeli do dokumentu sprzedaży została wystawiona korekta i pojawia się okno dialogowe na którym mamy następujące możliwości:
– zezwolenie na wyeksportowanie pliku korygowanego – przycisk „TAK”
– blokada eksportu pliku korygowanego – przycisk „NIE”
– przerwanie pracy raportu – przycisk „PRZERWIJ”

W raporcie znajduje się mechanizm zliczający ilość plików wyeksportowanych oraz ilość plików pominiętych. Informacje te wyświetlane są na oknie informującym o zakończeniu pracy raportu.