HMF – Zmiana użytkownika/działu dla zaznaczonych dokumentów sprzedaży

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
HMF – Zmiana użytkownika/działu dla zaznaczonych dokumentów sprzedaży

Dodatek pozwala na grupową zmianę użytkownika i/lub działu dla wybranych na liście dokumentów sprzedaży. Raport stosowany przez firmy gdzie premia/wynagrodzenie handlowców wyliczana jest na podstawie ich sprzedaży za okres. W takim systemie wynagrodzeń istotnym jest, aby Faktura VAT i Zamówienie obce było zarejestrowane w tym samym dziale oraz z inicjałami/loginem przez tego samego handlowca (a nie np. przez fakturzystkę, która wystawiła Fakturę VAT do Zamówienia obcego).

 

Po uruchomieniu raportu pojawia się dialog z następującymi parametrami:
* przepisywanie użytkownika z powiązanego dokumentu ZMO,
* zmiana użytkownika na wybranego z listy,
* zmiana działu na wybranego z listy.

Dialog umożliwia wybranie jednej z powyższych opcji i przeprowadzenie modyfikacji na zaznaczonych dokumentach.

Na liście użytkowników i działów mamy możliwość wybrania wszystkich (również nieaktywnych).