HMF – Zestawienie dostaw / Wiekowanie zapasów + eksport do pliku

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
HMF – Zestawienie dostaw / Wiekowanie zapasów + eksport do pliku

Zadaniem raportu jest utworzenie dokumentu przedstawiającego zestawienie zapasów magazynowych według dostaw oraz wiekowania konkretnych towarów dla określonych zakresów czasu.

Możliwość eksportu danych do plików .txt – są one łatwe do importu do arkuszy kalkulacyjnych

Okno główne programu:

– w oknie głównym rozwiązania po kliknięciu przycisku „Dodaj zakres” mamy możliwość dodania nowego zakresu dla wiekowania towarów, a po kliknięciu „Usuń zakres” ostatni zakres z listy jest usuwany
– nowo dodany zakres jest weryfikowany w celu sprawdzenia czy jest większy od poprzedniego
– kliknięcie przycisku „Zatwierdź” zamyka okno dialogowe i generuje dokument zestawieniowy

Okno dodawania zakresu:

 

Opcje i funkcjonalności dodatkowe:
– jeśli zaznaczymy opcję „pokaż towary ze stanem zerowym” w oknie dialogowym, dokument będzie ponadto zawierał pozycje z towarami których ilość sztuk wynosi 0
– jeśli zaznaczymy opcję „pokaż podsumowanie jednostek…” w oknie dialogowym, dokument będzie ponadto zawierał na samym końcu szczegółowe podsumowanie jednostek miary
– jeśli zaznaczymy opcję „wyeksportuj dane do plików” w oknie dialogowym, dostajemy możliwość utworzenia plików z zestawieniem i wiekowaniem
– rozwiązanie zapamiętuje ostatnio użyte zakresy, zaznaczone opcje dodatkowe, ścieżkę dla plików, ich nazwy i ustawia je przy kolejnym uruchomieniu
– w części niekodowanej raportu istnieje możliwość ustawienia własnego rozdzielnika kolumn w eksportowanych plikach