HMF – Noty odsetkowe PRO

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
HMF – Noty odsetkowe PRO

Dodatek umożliwia naliczanie i wydruk not odsetkowych bezpośrednio z programu HANDEL.

 

Rozwiązanie przewidziane jest dla firm które prowadzą szczegółową ewidencję i analizę rozrachunków w programie Handel (np. firma nie prowadząca pełnej księgowości lub w sytuacji gdy pełną księgowość prowadzi biuro rachunkowe, oddział firmy w którym nie ma programu FK, itp.).

 

Wersja Pro oferuje dodatkowo tworzenie dokumentów sprzedaży (Rachunków bez VAT), które później przechodzą w formie rozrachunków do programu FK.

 

Odsetki są naliczane w oparciu o tabelę odsetek ustawowych.

Tabela odsetek dostępna jest do wglądu i modyfikacji.

Opis użytkowania:
Noty odsetkowe mogą być wystawiane dla jednego bądź wielu kontrahentów za należności wpłacone po terminie. Naliczanie odsetek następuje w oparciu o zarejestrowane w systemie dokumenty zapłat przeterminowanych.

 

W celu naliczenia not należy z kartoteki pieniądze wybrać i zaznaczyć określoną grupę dokumentów zapłat i wykonać raport poprzez:
Zestawienia –> Wykonaj raport –> Nota odsetkowa.

 

    

 

 

Raport umożliwia kontrolę wystawianych not odsetkowych dzięki opcji „znakowania” dokumentów obciążanych notami oraz opcji pomijania dokumentów wcześniej „oznakowanych”.

Nowości:
Najnowsza wersja raportu posiadają możliwość modyfikacji treści Noty odsetkowej, którą wykonuje się tylko na koncie Administratora systemu Symfonii (użytkownika Admin) bezpośrednio w kodzie źródłowym raportu:
Raporty –> Kartoteki –> …po prawej… –> Nota odsetkowa – treści dokumentów

Należy pamiętać, że po jakichkolwiek modyfikacjach w w/w raporcie, należy przekompilować raport główny Nota odsetkowa poprzez jego edycję i zapisanie lub poprzez wykonanie raportu Aktualizacja raportów (pierwszy raport z grupy System).

Przykład 1 – naliczenie odsetek dla wybranego kontrahenta:
* kartoteka pieniądze –> zakładka wybór –> kontrahent
* wybieramy kontrahenta
* zaznaczamy wszystkie dokumenty w oknie po prawej stronie
* Zestawienia –> Wykonaj raport –> Nota odsetkowa

Przykład 2 – naliczenie odsetek dla wszystkich kontrahentów:
* kartoteka pieniądze –> zakładka wybór –> pieniądze wszystkie
* sortujemy dokumenty po prawej stronie „po kontrahencie”
* zaznaczamy wszystkie dokumenty w oknie po prawej stronie
* Zestawienia –> Wykonaj raport –> Nota odsetkowa