HMF – Kontrola stanu należności przy wystawianiu dokumentów

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
HMF – Kontrola stanu należności przy wystawianiu dokumentów

Zadaniem raportu jest blokowanie dokumentów z przekroczonym terminem płatności, w takim przypadku istnieje jedynie możliwość zapisania dokumentu do bufora. Możliwość wygenerowania hasła jednorazowego potrzebnego do wystawienia zablokowanego dokumentu przez wybranych wcześniej użytkowników.

 

Kontrola stanu należności:

Raport wykonuje się automatycznie przy wystawianiu dokumentu sprzedaży. Analizowany jest termin płatności danego kontrahenta oraz jego dopuszczalny limit.
(istnieje możliwość wprowadzenia indywidualnego limitu procentowo bazującego na przyznanym limicie w symfonii)
W niekodowanej części raportu mamy również możliwość ustawienia użytkowników których raport nie będzie blokował przy wystawianiu dokumentu, oraz zdefiniowania płatności, którą raport ma pomijać.

 

 

Generator haseł jednorazowych:
Umożliwia wygenerowanie hasła jednorazowego dla danego użytkownika i dokumentu, w danym dniu, dając możliwość wystawienie dokumentu wcześniej blokowanego.

 

 

Dodatkowa funkcjonalność jaką umożliwia raport:

Lista dokumentów blokowanych:
Generuje okno dialogowe wyświetlające zablokowane dokumenty. Daje możliwość filtracji :
– zakres dat od do(lub bez dat: obydwa pola puste)
– użytkownik (wystawiający dokument/wszyscy)
– po kontrahencie (wybranych/ wszystkich )

Oraz umożliwia wydruk wyświetlanych danych.