HMF – Blokada sprzedaży poniżej ceny bazowej

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
HMF – Blokada sprzedaży poniżej ceny bazowej

Zadaniem raportu jest blokowanie (dla użytkowników z ograniczonymi prawami) wystawiania dokumentów sprzedaży które zawierają towary sprzedawane poniżej ceny bazowej.

Możliwość definiowania użytkowników uprawnionych do wystawiania mimo blokady.

 

* W części nie kodowanej raportu znajduje się tablica z użytkownikami mającymi prawo do wystawienia dokumentu z towarami poniżej ceny bazowej.
* Raportu uruchamiany automatycznie przed wystawieniem nowego dokumentu sprzedaży. Jeżeli na dokumencie sprzedaży znajduje się pozycja której cena sprzedaży jest niższa od ceny bazowej to po naciśnięciu przycisku wystaw pojawia się dialog ze wszystkimi pozycjami tego typu.
* Na dialogu znajduje się jeden lub dwa przyciski zależnie od tego jaki użytkownik jest w danym momencie zalogowany. Jeżeli jest to użytkownik dodany do listy to na dialogu znajdują się dwa przyciski „Wystaw dokument” oraz „Powrót”. W przypadku użytkownika niepodanego do listy pojawia się tylko jeden przycisk „Powrót”. Przycisk „Wystaw dokument” umożliwia wstawienie dokumentu sprzedaży z towarami poniżej ceny bazowej. Przycisk „Powrót” blokuje wystawienie dokumentu. W takiej sytuacji należy zmienić ceny na towarach na nie mniejsze niż ceny bazowe lub pozostawić dokument w buforze aby został wystawiony przez użytkownika mającego takie prawo.

* Raport nie działa podczas edycji dokumentów sprzedaży.

 

Użytkownik z uprawnieniami (OKNO INFORMACYJNE, MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA)

 

 

Użytkownik bez uprawnień (BLOKADA)