HMF – B2B dla Symfonii

Nowość
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
HMF – B2B dla Symfonii

System ten został zaprojektowany dla firm, które korzystają z oprogramowania Symfonia Handel i chciałyby podnieść jakość obsługi klientów poprzez udostępnienie im narzędzia pozwalającego na komfortowe dokonywanie zakupów, przeglądanie oferty oraz wgląd do swoich danych (np. historii faktur) w dowolnym czasie i miejscu poprzez przeglądarkę internetową. 

Zalety:

 •  wzmocnienie wizerunku nowoczesnej firmy skoncentrowanej na kliencie,
 •  w pełni automatyczna synchronizacja danych pomiędzy systemem Enova365 a Symfonią Handel,
 •  ograniczenie kosztów utrzymywania relacji biznesowych przy jednoczesnym  usprawnieniu komunikacji poprzez dodanie nowego kanału kontaktów,
 •  zwiększenie konkurencyjności dzięki udostępnieniu kontrahentowi narzędzi do samodzielnego wystawiania określonych typów dokumentów ,
 •  podniesienie jakości obsługi poprzez zwiększenie dostępności do oferty oraz danych kontrahenta z dowolnego miejsca  przez 24h/dobę,
 •  zwiększenie szybkości obsługi zamówień (od złożenia po realizację),
 •  zwiększenie dostępności oferty również dla klientów zagranicznych dzięki zastosowaniu Internetu.

Funkcjonalność:

 • możliwość korzystania z aplikacji na urządzeniach mobilnych,
 • integracja danych pomiędzy systemami Enova 365 a Symfonia Handel następuje automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika,
 • wybrane dane (np. zamówienia, faktury, nowi kontrahenci) są synchronizowane w czasie rzeczywistym,
 • w określonych przedziałach czasowych (np. raz na godzinę) następuje synchronizacja pozostałych danych, np. edycja towarów czy kontrahentów,
 • w jednym miejscu są zgromadzone informacje o dostępności produktów, fakturach, rozliczeniach, historii zamówień,
 • klient może samodzielnie wystawiać dokument zamówienia, zapytania ofertowe,
 • klient może przeglądać wszystkie swoje faktury oraz pobrać je w formacie PDF lub EDI.