FKP – Dodaj kontrahenta z GUS

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
FKP – Dodaj kontrahenta z GUS

Rozwiązanie przygotowane do programów Symfonia Finanse i Księgowość, Forte, ERP Firmy Sage.

Kierując się potrzebą rynku i brakiem możliwości wyszukania danych kontrahentów w bazie danych GUS w ww. programach powstał niniejszy projekt.

Dodatek ten umożliwia szybkie wyszukanie i dodanie do bazy danych programów Sage kontrahentów, wprowadzając tylko numer identyfikacyjny NIP.

Do poprawnego działania rozwiązania konieczne jest instalacja rozwiązania oraz raportów do programów Sage.

Wyszukiwanie odbywa się w bazie danych GUS, do poprawnego ustanowienia połączenia i wymiany informacji pomiędzy rozwiązaniem a serwisem GUS niezbędne jest połączenie z Internetem.

 

Rozwiązanie umożliwia dodawanie kontrahentów z numerem nip w określonych formatach, w ustawieniach należy wybrać jedną z dwóch możliwości:

– wycinanie kresek- wszyscy nowo założeni kontrahenci będą mieli nip bez kresek,

– format w jakim numer nip został wprowadzony zostanie użyty przy zakładaniu nowego kontrahenta w Symfonii.

 

Po uruchomieniu rozwiązanie, wyświetlone zostaje okno:

 

 

W oknie należy wprowadzić numer NIP, oraz przepisać kod z wyświetlonego obrazka po czym wybrać przycisk Sprawdź, rozwiązanie nawiąże połączenie z bazą danych GUS wyszuka informacje i wyświetli okno z pobranymi informacjami o kontrahencie:

 

 

Na oknie tym należy zweryfikować czy wszystkie informacje są wprowadzone poprawnie.

 

Pole Notatka praz lista Znacznik – te pola nie są pobierane z serwisu GUS, pozostałe pola są zaczytywane z serwisu GUS- jeśli nie zostały wypełnione to oznacza że nie zostały również uzupełnione w bazie danych GUS.

 

Po zaznaczeniu „wyświetl kontrahenta na liście” – spowoduje wyświetlenie listy z nowo założonym kontrahentem.

 

Po zaznaczeniu „kopiuj kod kontrahenta do schowka systemu” – spowoduje skopiowanie kodu nowo założonego kontrahenta do schowka systemowego.

Jeśli wszystkie informacje są wprowadzone poprawnie przechodzimy do dopisania do bazy danych programu Symfonia nowego kontrahenta wybierając przycisk „OK.”

Jeśli w nie pojawiły się błędy rozwiązanie doda kontrahenta do bazy danych, jeśli pojawiły się błędy zostaniemy o tym poinformowani:

 

  • Istnieją kontrahenci o tym samym nipie:

 

 

  • Istnieją kontrahenci o tym samym nipie i kodzie:

 

 

 

Powyższe okno informacyjne daje możliwość zmodyfikowania danych nowo wprowadzanego kontrahenta.

 

Jeżeli wprowadzony numer nip posiada więcej niż jeden wpis- rozwiązanie daje możliwość wyboru:

 

 

Na powyższym oknie wypisane zostaną w formie listy wszystkie wpisy jakie występują w bazie GUS – po za jednym wyjątkiem( nie pobieramy jednostek lokalnych np. Banków).

Na tym oknie należy wybrać kontrahenta i za pomocą przycisku użyj lub za pomocą dwukliku lewym przyciskiem myszy, przechodzimy do okna:

 

Wypełnionego danymi wybranego podmiotu.

W kolejnych krokach występuje walidacja jak to zostało opisane powyżej.