FKF – Wydruk KPiR

Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Wydruk KPiR

Rozwiązanie Wydruk KPiR umożliwia prowadzenie małej księgowości w programie Forte Finanse i Księgowość. Wydruk KPiR generowany jest na podstawie odpowiednio ocechowanych zapisów.

 

W przypadku pierwszego uruchomienia raportu przed wygenerowaniem wydruku pojawia się dialog na którym mamy możliwość wprowadzenia wartości każdej z kolumn w poprzednim miesiącu. Dane te są zapisywane w pliku ini. Po wygenerowaniu wydruku dla danego miesiąca dane o wartościach kolumn z tego miesiąca zapisywane są do pliku i przy generowaniu wydruku w kolejnym miesiącu raport pobierze te dane jako dane z poprzedniego miesiąca.

 

 

Konfiguracja:

* Utworzenie cech zgodnie z podanym poniżej wzorem:

– kol 7

– kol 8

– .

– .

– .

– kol 16

 

* Cechy przypisywane są do zapisów na dokumentach (uwzględniając bufor).