System ERP – jaki wybrać dla firmy?

System ERP – jaki wybrać dla firmy?

Czym jest system ERP, jakie jest jego zastosowanie i jaki warto wybrać dla swojej firmy? Te i inne informacje poznasz w naszym artykule.

System ERP – czym jest?

System ERP (ang. Enterprise Resource Planning) – jest to informatyczny system wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Pozwala na realizację funkcji kierowniczych we wszystkich obszarach funkcjonowania średniej i dużej firmy (produkcja, sprzedaż i inne), jednak głównym obszarem wspomagania, podstawą funkcjonowania oraz przetwarzania w tych systemach jest szeroko pojęty obszar finansów.

System ERP – do czego służy?

Wspomaga zarówno wyspecjalizowane funkcje produkcyjne (np. zarządzanie zmianami konstrukcyjnymi i technologicznymi), jak i zarządzanie jakością, remontami, serwisem czy tworzenie raportów dla kierownictwa. Wśród wielu zadań systemów ERP, charakterystycznym ich elementem jest generowanie wszechstronnych analiz finansowych dla kierownictwa. System ten jest więc często określany mianem metody efektywnego planowania zasobów. Dzięki objęciu swoim zasięgiem kluczowych dziedzin funkcjonalnych, rozwiązanie takie umożliwia zabezpieczenie szerokiego zakresu informacji. Wdrożenie ERP stanowi warunek konieczny integracji firm działających w oparciu o łańcuch dostaw.

Wspólnym obszarem dostępnych systemów ERP są następujące funkcje:

• Uwzględniają wszystkie dziedziny działalności firmy,
• Dzięki modułowej konstrukcji umożliwiają kilkuetapowe wdrażanie systemu,
• Integrują podsystemy i funkcje firmy,
• Pozwalają na zainstalowanie nowych modułów oraz na integrację z systemami zewnętrznymi,
• Uwzględniają zarówno przedsięwzięcia, realizowane w obrębie logistyki wewnątrz firmy, jak również innych związanych ze współpracą w ramach łańcucha dostaw,
• Oferują możliwość dostosowania do zróżnicowanych warunków organizacyjnych.

Jakie korzyści to daje?

Stosowanie systemów ERP usprawnia działanie wielu obszarów przedsiębiorstwa, takich jak: finanse, logistyka, produkcja, zasoby ludzkie czy obsługa klienta. Do najistotniejszych korzyści, które są związane z zastosowaniem opisywanych systemów, zaliczyć można niewątpliwie:

• Ulepszenie procesów zarządzania dzięki połączeniu posiadanych zasobów informacyjnych pochodzących ze wszystkich obszarów działalności oraz sprawne ich przetwarzanie,
• Wzrost efektywności procesów gospodarczych poprzez lepsze wykorzystanie zasobów,
• Usprawnienie procedur zbierania i przetwarzania informacji oraz wzrost ich wiarygodności,
• Doskonalenie procesów logistycznych a także produkcyjnych.

Systemy Symfonia ERP i Enova 365 w ofercie DIGIT-AL

Firma DIGIT-AL jest autoryzowanym partnerem systemu Enova 365. Polecamy go każdemu, komu zależy na zrewolucjonizowaniu cyfryzacji w swojej firmie. To wielowymiarowe i multi-funkcjonalne narzędzie może podejmować decyzje i rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania firmą, więc zdecyduj się na nie już dziś a poczujesz dużą różnicę.
System Symfonia ERP jest rozwiązaniem przeznaczonym do zarządzania średnią, a także dużą firmą. Umożliwia osiągnięcie wielu celów i korzyści biznesowych. Przede wszystkim optymalizuje zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Przyczynia się w ten sposób do maksymalizacji efektywności jego funkcjonowania przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.