Moduł w szczególności dedykowany dla większych przedsiębiorstw i procesów produkcyjnych o wyższej złożoności. Wspiera nie tylko bieżące zarządzanie procesem produkcji, ale też udostępnia zaawansowane możliwości w zakresie kontrolingu i rozliczania produkcji między innymi poprzez integrację z obszarami finansowo-księgowymi i kadrowo-płacowymi. Może wspierać specyficzne rodzaje produkcji: dyskretną i procesową,  prostą i złożoną,  jednostkową i seryjną, okresową i ciągłą.

Moduł przeznaczony jest do efektywnego zarządzania wszystkimi etapami procesu produkcji: planowaniem, wytworzeniem produktów, rozliczaniem i raportowaniem. Umożliwia definiowanie technologicznego procesu wytworzenia produktu, zarządzanie kosztami, precyzyjne ewidencjonowanie użytych surowców, dodatkowo można ewidencjonować  odpady powstałe w czasie produkcji. Umożliwia elastyczne dostosowanie metod i procesów produkcyjnych do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa.

Definiowanie technologii produkcji W zakresie definiowania technologicznego procesu wytworzenia przed przystąpieniem do właściwej produkcji moduł umożliwia przeprowadzenie symulacji kosztów wytworzenia na podstawie przewidzianych w technologii informacji. Przeprowadzenie symulacji jest możliwe dzięki kalkulatorowi, który jest także przydatnym narzędziem do szacowania wartości potencjalnych kontraktów i negocjowania ich cen.

Planowanie procesu produkcji Proces produkcji rozpoczyna się od  utworzenia planu produkcyjnego, w którym określona jest  ilość wyrobu, jak i technologia produkcji. Jednocześnie istnieje możliwość wstępnego sprawdzenia stanów magazynowych oraz uzyskania bilansu brakujących składników przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych i przystąpieniem do etapu realizacji. W przypadku, gdy wyrób gotowy składa się z półproduktów i zachodzi konieczność wykonania tych półproduktów, moduł,  po zatwierdzeniu planu, generuje zlecenie główne i podzlecenia na potrzebne półprodukty. Z planu produkcyjnego dostępne są następujące rodzaje raportów: plan produkcyjny, raporty magazynowe (np.: produkty magazynowe potrzebne do wytworzenia wyrobu gotowego), raporty operacyjne (zestawienie operacji, potrzebnych do wytworzenia wyrobu gotowego).

Zlecenia produkcyjne Podstawowym elementem operacyjnym modułu jest zlecenie produkcyjne czyli zatwierdzony do realizacji plan produkcyjny. Cała praca operacyjna wykonywana jest na zleceniu, co ułatwia kontrolę m.in.: nad odchyleniami od norm technologicznych, powstałymi w trakcie procesu produkcji. Ewidencja surowców jak i gotowych produktów odbywa się poprzez współpracę z modułem Sage Symfonia ERP Handel. Dokumenty magazynowe w module handlowym  są automatycznie wystawiane na podstawie danych zawartych w module produkcyjnym.

Raportowanie Moduł posiada w pełni definiowalny i elastyczny moduł raportów oraz szerokie możliwości raportowania. W standardzie dostępne są raporty z procesu produkcji, natomiast dodatkowo dostępne jest kilkadziesiąt rodzajów wykresów, raporty przekrojowe, raporty wielomodułowe  on-line z modułów Systemu Sage Symfonia ERP: produkcyjnego, finansowo-księgowego oraz kadrowego (na jednym wydruku).

Do pracy modułu produkcyjnego niezbędny jest moduł Sage Symfonia ERP. Ścisła współpraca z  modułem Sage Symfonia ERP Handel umożliwia korzystanie ze wszystkich mechanizmów dostępnych w Systemie Symfonia ERP takich jak: raporty, automatyczne księgowania  dokumentów, np.: wydań do produkcji, przyjęć z produkcji, korekt, a co za tym idzie pełna współpraca z obszarem księgowo-finansowym przy rozliczaniu produkcji oraz możliwość współpracy z modułem kadrowym.

Moduł Zarządzanie Produkcją zapewnia:

 • kontrolę rentowności produkcji
 • wydajne i szybkie dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji
 • pełną informację o kosztach zleceń i planów produkcyjnych
 • zwiększenie efektywności rozliczania produkcji
 • kontrolę magazynu i surowców w toku produkcyjnym
 • kontrola i rozliczanie planów produkcyjnych oraz zleceń
 • możliwość rozliczania grupy lub użytkownika z wadliwych partii  towarowych
 • rozliczanie kosztów dodatkowych, np.: energia, usługi zewnętrzne
 • automatyczny dostęp do zestawień z produkcji
 • możliwość rozliczania pracowników
 • rejestracja odchyleń od norm produkcyjnych
 • możliwość globalnego raportowania w dowolnym formacie