enova365 Zarządzanie Projektami

enova365 Projekty

służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów. 


Zawiera w sobie funkcje związane z budżetowaniem projektów:

• tworzenie budżetu dla projektu,

• planowanie kwot kosztów i przychodów, 

• kwalifikacja kosztów (możliwość opisywania dokumentów za pomocą Opisu kontrolingowego),

• wprowadzanie korekt, 

• kontrolę kwot zrealizowanych przypisywanie dokumentów do projektów (co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu), 

• tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów; oraz pełną funkcjonalność modułu enova CRM, który umożliwia:

• ewidencjonowanie wszelkich kontaktów z kontrahentami, 

• podpinanie załączników do zrealizowanych zdarzeń i planowanych zadań,

• łączenie zdarzeń oraz zadań dotyczących np. jednego kontrahenta w projekty,

• łączenie kilku projektów w kampanie.


Budżet może być planowany:

• w ujęciu wyłącznie wartościowym (kwota kosztów i przychodów)

• w ujęciu ilościowo-wartościowym (dodatkowe planowanie np. zapotrzebowania na materiały)

• lub w modelu mieszanym – część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a część wartości i ilości.       

Kompleksowa obsługa w zakresie planowania oraz realizacji projektu za pośrednictwem jednego narzędzia. Automatyzacja procesu przypisywania dokumentów do projektów. Kontrola realizacji budżetów projektów. Możliwość przypisywania i śledzenia planów oraz ich realizacji w okresie, na etap lub narastająco. Zmniejszenie pracochłonności obsługi projektu poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów. Pełna informacja analityczna.
Moduł jest dedykowany dla podmiotów, które działają w oparciu o realizację konkretnych projektów lub są zobowiązane do kontroli przebiegu projektów realizowanych w ramach uzyskanego dofinansowania.