Symfonia ERP 2018 – nowa wersja

Ukazała się nowa wersja Symfonia ERP 2018  z produktami: Symfonia Contact Menager, Symfonia Analityk Sprzedaży. Symfonia Contact Menager to intuicyjna  aplikacja  wspierająca proces zarządzania relacjami pomiędzy kartotekami Kontrahentów, kalendarzami i ofertami w ramach modułu Handel Symfonia ERP, która umożliwia: Rejestracja danych „kontaktu”. Powiązanie kontaktu do konkretnego kontrahenta (kontrahentów). Opisywanie ról kontaktów u kontrahenta np. opiekun handlowyRejestracja zdarzeń: telefon, mail, ofertaIntegracja z klientem poczty, możliwość wysłania maila z poziomu Contact Managera Planowanie czynności powiązanych z kontrahentem. Zarządzanie kalendarzem, harmonogram dnia, tygodnia, miesiącaZarządzanie statusami zdarzeń w kalendarzuTworzenie oferty i ich modyfikowanieWydruk oferty w oparciu o dostępne szablony dla kontrahenta lub kontaktu. Przypisanie statusu ofercie. Możliwość zamiany oferty na zamówienie obce. Możliwość wysłania oferty z modułu ofert Symfonia Analityk Sprzedaży to aplikacja stanowiąca narzędzie codziennej pracy przede wszystkim dla menedżerów sprzedaży w firmie.

Dzięki predefiniowanym już zestawom raportów pozwala na kontrolę procesu sprzedażowy, bieżącą weryfikację realizacji planów sprzedażowych – na poziomie działu oraz handlowca i wiele więcej, aplikacja zawiera m.in.: Kokpit Kontrahenta (raporty w kontekście wskazanego kontrahenta) m.in:Analiza wartości sprzedaży – porównanie okresów. Analiza wartości zamówień obcychRentowność sprzedaży. Wartość sprzedaży według towaruKokpit Towaru (raporty w kontekście wskazanego towaru) m.in: Analiza wartości sprzedaży – porównanie okresówAnaliza wartości zamówień obcych – porównanie okresówAnaliza wartości zamówień własnych – porównanie okresów. Analiza wartość sprzedaży według nabywców. Analiza wartości sprzedaży według nabywcy. Analiza wartości zamówień obcych i własnych.

Stany magazynowe Symfonia Kadry i Płace One Payroll 2018.a – Wersja zawiera nowy wzór Świadectwa pracy, a także rozbudowany raport Skierowanie na badania. Symfonia Kadry i Płace One Payroll od wersji 2018.a współpracuje z modułem Symfonia ERP w ramach wspólnej bazy. Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2018 to m.in. Wsparcie dla przelewów w walucie z poziomu e-przelewów. Możliwość ewidencji dokumentów bez daty operacji gospodarczej. Możliwość wprowadzania do rejestru VAT dokumentów z wartościami zerowymi. Podgląd wydruków e-deklaracji VAT-UE, VAT-UEK i VAT-27. Czytelna informacja o rozpoczętym i zakończonym procesie wysyłki pliku JPK do MF – dodatkowe statusy. Bezkontekstowa lista zleceń e-przelewów w Finansach i Księgowości ERP aby widzieć wszystkie zlecone e-przelewy  – użytkownik nie musi zaznaczać wszystkich powiązanych rozrachunków.

Program automatycznie wypełniania numery SWIFT dla większości banków działających w Polsce na podstawie wpisanego numeru rachunku bankowego Symfonia ERP Handel 2018 to m.in. Wystawienie dokumentów bez daty sprzedaży. Umożliwiono rozliczenie kontrahentów fakturą końcową z zerowymi wartościamiUmożliwiono dodawanie i usuwanie pozycji faktury częściowej do zamówienia obcego. Faktura częściowa może być wystawiona dla wielu zamówień obcych.Aktualizacja deklaracji INTRASTAT. Wsparcie dla przelewów w Walucie z poziomu e-przelewów. Możliwość użycia nowego, sposobu wystawiania dokumentów powiązanych (faktury do zamówienia obcego (bez walutowych) lub dokumentów magazynowych do faktur) zoptymalizowanego pod kątem pracy z dużymi dokumentami (przy aktualizacji należy zmienić opcję w ustawieniach).

Na przykład dla dokumentów z 500 pozycjami skrócenie czasu wystawiania o rząd wielkości (10 razy). Odświeżony wygląd interfejsu i nowe możliwości w zakresie rozwiązań indywidualnych. Poprawa czasu odpowiedzi programu przy wyświetlaniu kartotek towarów i dokumentów: Otwieranie kartotek bez istotnego opóźnienia,Filtrowanie, wyszukiwanie i sortowanie bez istotnego opóźnienia, Dobre skalowanie wraz ze wzrostem liczby obiektów w kartotekach, brak istotnego opóźnienia również w przypadku kartotek zawierających setki tysięcy pozycji. Eliminacja opóźnień w synchronizacji rozrachunków pomiędzy modułami Handlu a Finanse i Księgowość. Zminimalizowanie czasu synchronizacji danych w tle i podczas edytowania dokumentów.

Zoptymalizowano szybkość działania okien kartotek w programie. Dostosowane wydruki faktur oraz faktur w walucie, do sprzedaży z odwrotnym obciążeniem Dodano też nowe wydruki “bez VAT” dla dokumentów ze wszystkimi pozycjami opodatkowanymi na zasadzie OO Symfonia ERP BI 2018 to m.in. Dostępność w analizach danych o operacjach, stanach magazynowych i limitach na magazynach. Dane o Zamówieniach obcych i własnych. Odświeżony wygląd raportów w części sprzedażowej. Nowe zestawienia: Kokpit Kontrahenta i Kokpit TowaruNowe zestawienia: Analiza stanów magazynowych, Analiza wartości zamówień obcych i Analiza wartości zamówień własnych.

Pozostałe W Repozytorium Dokumentów dodano możliwością zbiorczej aktualizacji statusów wysyłki faktur elektronicznych dla wybranych dokumentówOdświeżony wygląd interfejsu

Uwaga:  Wraz z wprowadzeniem Symfonia ERP 2018 wprowadzamy wsparcie dla Microsoft SQL Server w wersji 2016 oraz Windows Server 2016. Jednocześnie wycofujemy wsparcie dla Microsoft SQL Server w wersjach 2008 i 2008 R2 oraz Windows Server 2008 i 2008 R2.

Ważne przy instalacji programu: Wprowadzenie nowego produktu wiąże się ze zmianą sposobu licencjonowania. W ramach nowego licencjonowania Klient otrzyma nr klienta oraz nowy numer licencji.Licencja będzie dostarczana w postaci komunikatu XML podpisanego kluczem prywatnym.Licencja na aplikację a nie na wersję. Dostarczanie licencji on-line przez serwis chmurowy.Jednorazowa rejestracja firmy.

Ważne! Użytkowanie nowego produktu wymagać będzie podpisania oświadczenia o zrzeczeniu się posiadanej dotychczas licencji programu Symfonia ERP Kadry i Płace. Użytkownicy tego programu zostaną o tym poinformowani przez Symfonie i poproszeni o odesłanie owego oświadczenia.

Ważne! Licencję klienta można zarejestrować tylko raz. Rejestracja licencji klienta powoduje jej przypisanie do bazy danych i brak możliwości użycia w innej bazie! Dotychczasowa praktyka była taka, że wykonując próbną konwersję lub migrację wprowadzana była licencję klienta. Teraz próbną konwersję  lub próbną migrację należy wykonać bez podawania licencji klienta. Licencja próbna 30 dniowa zostanie pobrana automatycznie do bazy danych po konwersji lub migracji.