rozwiazania indywidualne
../kontakt/

Rozwi您ania indywidualne

Dzia rozwi您a indywidualnych w firmie DIGIT-AL specjalizuje si w projektowaniu i realizacji niestandardowych rozwi您a informatycznych dla biznesu. Wkraczamy do akcji wtedy gdy potrzeby klienta wychodz poza to co mo瞠 dostarczy standardowe oprogramowanie dost瘼ne na rynku. Realizuj帷 projekty na indywidualne zamówienie najpierw dog喚bnie poznajemy specyfik  danej bran篡 co w po陰czeniu z do鈍iadczeniem w in篡nierii oprogramowania pozwala tworzy oprogramowanie dojrza貫 i dobrze dopasowane do potrzeb klienta.

 

Nasza oferta:

 

  • Oprogramowanie na zamówienie

 

Specjalizujemy si w rozwoju systemów dedykowanych - tworzonych na indywidualne zamówienie klienta. Lubimy nietypowe wyzwania, które mo積a w豉軼iwie rozwi您a tylko poprzez indywidualne pode軼ie. Mamy te du瞠 do鈍iadczenie w integracji systemów informatycznych dzi瘯i czemu mo瞠my rozwija indywidualne funkcjonalno軼i bazuj帷 na standardowym oprogramowaniu zastanym w danej firmie. Takie podej軼ie pozwala na wdro瞠nie w pe軟i funkcjonalnego systemu przy jednoczesnej optymalizacji kosztów jego wykonania i utrzymania.

 

Przed realizacj projektów na indywidualne zamówienie zazwyczaj przeprowadzamy zatem "wst瘼ne rozpoznanie otoczenia", które obejmuje:

1. Merytoryczne rozpoznanie kontekstu biznesowego.

2. Analiza obecnie u篡wanego oprogramowania oraz oprogramowania "gotowego" dost瘼nego na rynku.

3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb klienta, których nie mo積a zaspokoi produktami gotowymi.

 

Po takim wst瘼nym rozpoznaniu nast瘼uje w豉軼iwy proces tworzenia rozwi您ania indywidualnego zawieraj帷y:

1. Przygotowanie specyfikacji wymaga.

2. Projektowanie oprogramowania.

3. Integracja z innymi systemami.

4. Testowanie.

5. Wdro瞠nie.

6. Opieka autorska.

 

  • Outsourcing tworzenia oprogramowania

 

Outsourcing to nowoczesna strategia dla realizacji projektów IT. Jego podstawow ide jest przekazanie konkretnych zada rozwoju oprogramowania od klienta do naszej firmy. Dzi瘯i wykorzystaniu zasobów IT z zewn皻rznego 廝ód豉 nasz klient mo瞠 skupi swoje zasoby w zakresie jego kompetencji podstawowej dzia豉lno軼i. My zwykle przejmujemy zadania zwi您ane bezpo鈔ednio z pisaniem oprogramowania. Najwi璚ej do鈍iadczenia mamy przy tworzeniu oprogramowania w 鈔odowisku .NET oraz w oparciu o bazy danych Microsoft SQL Server. Pracujemy nad projektami o ró積ej wielko軼i, pocz患szy od ma造ch aplikacji wspomagaj帷ych wybrane obszary  dzia豉lno軼i do z這穎nych systemów ERP.

 

Nasze cele wyznacza nam klient i s powi您ane z potrzebami pojawiaj帷ymi si w ci庵造m procesie zarz康zania zmian w przedsi瑿iorstwie. Potrafimy oprócz tworzenia aplikacji czy rozwi您a indywidualnych tak瞠 鈍iadczy wsparcie merytoryczne w zakresie zastosowania informatyki w biznesie. Od strony merytorycznej specjalizujemy si gównie w optymalizacji procesów i zmniejszaniu kosztów. W tym zakresie mo瞠my podpowiedzie, zaprojektowa, wykona i wdro篡 rozwi您ania informatyczne dopasowane 軼i郵e do specyfiki firmy i jej otoczenia biznesowego.

 

 

W przypadku zainteresowania wspó逍rac w tym zakresie prosimy o kontakt z  Dzia貫m Rozwi您a Indywidualnych.