Aktualny system obsługi zgłoszeń

Uruchomiliśmy nowy kanał kontaktu, który usprawnia i porządkuje obsługę wsparcia serwisowego. Mogą Państwo teraz ominąć naszą linię telefoniczną i wysłać opis zagadnienia na adres kontakt@digit-al.pl otrzymując w odpowiedzi potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z nadanym numerem sprawy.

Zachęcamy do podawania w zgłoszeniu konkretnych i kompletnych informacji. Przyspieszy to przekazanie sprawy do właściwej osoby i uzyskanie wsparcia.

Zgłoszenia Klientów z umowami serwisowymi są obsługiwane jest priorytetowo.